VE 200 SILVER

8197351

Data comercializării: 2010

Am o problemă

SE PRODUCE O POCNITURĂ LA FIECARE TUR DE PEDALĂ

Pedalele nu sunt strânse suficient

 

           => Slăbiţi şi apoi strângeţi din nou pedalele

 

CONSOLA NU SE APRINDE

1. Problemă de montaj

 

           => În spatele consolei

Verificaţi dacă aţi conectat consola corect, consultând instrucţiunile furnizate

 

           => La joncţiunea dintre cele două tuburi 

Verificaţi dacă aţi conectat corect fascicolul electric, consultând instrucţiunile furnizate

 

2. Problemă electrică

 

           => Bicicleta dumneavoastră funcţionează cu baterii

Verificaţi buna poziţionare +/- a bateriilor. Dacă problema persistă, folosiţi baterii noi

 

           => Bicicleta dumneavoastră este conectată la o priză electrică de sector

 

3. Problemă de utilizare

 

Informaţie: consola nu se va aprinde dacă veţi utiliza simultan baterii şi o priză electrică de sector.

ÎNTÂMPIN DIFICULTĂŢI LA PEDALARE

Nu reuşiţi să montaţi pedalele

 

 =>Montaj defectuos al pedalelor

Asiguraţi-vă că pedala marcată cu R a fost montată corect în dreapta şi că pedala marcată cu L a fost montată în stânga bicicletei.

 

 

BICICLETA MEA FACE ZGOMOT

Şuruburile nu sunt strânse suficient

 

           =>Strângeţi din nou toate şuruburile vizibile.

 

ÎNTÂMPIN PROBLEME LEGATE DE NIVELUL DE REZISTENŢĂ

1. Modific poziţia moletei de rezistenţă şi nu observ nicio schimbare

 

           =>Conectare defectuoasă a cablului

Deşurubaţi tubul suportului de ghidon şi verificaţi dacă aţi conectat cablul corect. 

 

            =>Asiguraţi-vă că ratrapele negre care se găsesc pe partea de jos a cablului sunt trase

 

2. Nivelul 1 este anormal de dur

 

           =>Conectare defectuoasă a cablului

Deşurubaţi tubul suportului de ghidon şi verificaţi dacă aţi conectat cablul corect. 

 

 

 

CONSOLA MEA NU INDICĂ UNITATEA CORECTĂ DE MĂSURĂ PENTRU DISTANŢĂ

Problemă de configurare a consolei

 

           => Verificaţi dacă întrerupătorul din spatele consolei este comutat fie pe „Km” pentru un afişaj în kilometri, fie pe „Mi” pentru un afişaj în mile.

           

           => Apăsaţi pe butonul „RESET” pentru ca modificările să aibă efect.

PEDALAREA ESTE ZGOMOTOASĂ

Pedalarea este zgomotoasă

 

           =>  Verificaţi montarea pedalelor

PIESE CARE LIPSESC SAU COMPONENTE DEFECTE

 Căutaţi numărul piesei şi apoi apăsaţi \"NU\"

 

Instrucțiuni și componente software

ÎNCEPUTUL PAGINII