AV 570

8043924

Data comercializării: 2007

Am o problemă

CONSOLA NU AFIŞEAZĂ NIMIC SAU CITIREA ESTE DIFICILĂ

Afişajul este slab, chiar inexistent

 

 

           =>Bateriile sunt uzate
 
Înlocuiţi bateriile existente cu unele noi

CONSOLA SE APRINDE, DAR NU INDICĂ NICIO INFORMAŢIE

Nicio informaţie nu este afişată atunci când consola este pornită

 

 

           =>Conectare defectuoasă a consolei
Verificaţi toate conectările consolei

APARATUL MEU DE VÂSLIT FACE ZGOMOT

Utilizarea aparatul de vâslit este zgomotoasă

 

 

           =>Şuruburile nu sunt strânse suficient
Strângeţi din nou toate şuruburile vizibile
           =>Mecanismul nu este lubrifiat şi carul face zgomot în timpul funcţionării
Lubrifiaţi şina carului şi articulaţiile cu un spray cu silicon

PIESE CARE LIPSESC SAU COMPONENTE DEFECTE

Faceţi clic pe „NU”

Instrucțiuni și componente software

ÎNCEPUTUL PAGINII