Termeni și condiții servicii Atelier

Termeni și condiții servicii Atelier

Aici se regăsesc termenii și condițiile serviciilor de atelier prestate în cadrul atelierelor Decathlon România.
În vigoare începând cu 12.01.2024.

1. Precizări generale

Condiţiile următoare sunt încheiate între societatea ROUMASPORT SRL, avand sediul social in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 546 – 560, Hipermagazin Decathlon din cadrul centrului Comercial Militari, Corp 2, Sector 6,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6890/2008 având codul unic de înregistrare RO 23727785, denumită mai jos „Decathlon”, şi orice persoană, denumită mai jos „Client”, şi colectiv „Părţi”.

Clientul se declară o persoană fizică, majoră sau care are un acord expres din partea părinţilor, ce are capacitatea juridică de a încheia un contract şi astfel de a beneficia de unul din serviciile prestate în cadrul Atelierului.    

Atelierul reprezintă zona din magazinele Decathlon din România, denumită în continuare “Atelier”, unde se prestează toate serviciile prezentate pe http://www.decathlon.ro/c/82-servicii și fizic în magazinele Decathlon.  

Aceste termene și condiţii pot fi modificate. Termenele și condiţiile aplicabile sunt cele în vigoare afisate la Atelier in momentul întocmirii notei de atelier de către reprezentanții Decathlon în cadrul Atelierului. Clienții sunt de acord cu stabilirea relaţiilor cu Decathlon cu privire la serviciile prestate în cadrul Atelietului exclusiv prin prezentele termene și condiţii.

2. Garanții asociate serviciilor și produselor

Garanția asociată produselor: Decathlon vă oferă o garanție de doi ani de zile pentru produsele achiziționate de la sau înlocuite/schimbate în cadrul Atelierului, calculați de la momentul achiziționării acestora si pentru serviciile care presupun schimbarea/inlocuirea acestor piese.

Pentru servicii de mentenanta se acorda garantie timp de 30 de zile de la efectuarea acestora.

Clientul a luat cunoștință și acceptă faptul că piesele care vor fi montate sunt similare pieselor înlocuite ca valoare si tehnicitate, sunt compatibile, dar este posibil sa nu existe identitate de marca, dacă nu sunt în stoc piesele originale respective.

3. Predarea și recuperarea produselor

3.1 Predarea produselor

Clientul are obligația de a preda produsul către personalul de la Atelier într-o stare estetică bună, curățat și spălat, astfel încât personalul de la Atelier să poată constata defectele și să poată interveni în mod eficient asupra lor. Atelierul poate refuza produsele care prezintă un grad de murdărie ridicat sau un grad de deteriorare ridicat.

3.2 Recuperarea produselor

Aveți obligația să vă recuperați produsul predat Atelierului în termenul menționat pe nota de atelier primită. În situația în care termenul menționat pe nota de atelier este depășit reprezentanții Decathlon vă vor trimite un e-mail pentru realizarea recuperării produsului. Dacă nu veți răspunde e-mailului sau nu vă recuperați produsul în 7 zile de la trimiterea e-mailului, reprezentanții Decathlon vor încerca contactarea dvs. prin telefon pentru realizarea recuperării produsului. Dacă nu puteți fi contactat sau nu vă recuperați produsul în maxim 30 de zile de la termenul menționat pe nota de atelier vom considera bunul abandonat și vom contacta cea mai apropiată secție de poliție pentru predarea acestuia. Clientii care isi manifesta intentia de a preda bunul pentru reciclare inteleg si accepta faptul ca nu vor mai avea niciun drept asupra bunului respectiv si nu vor putea solicita ulterior bunul inapoi sau vreo despagubire. Clientii vor trimite pe e-mail solicitarea de a preda bunul pentru reciclare(in situatia in care bunul a fost deja predat anterior in magazin) sau vor semna fizic un proces verbal de predare-primire.

În situația în care produsul reparat este ridicat de altă persoană, persoana respectivă trebuie să facă dovada că este în posesia notei întocmite de Atelier ca urmare a preluării produsului de către Atelier sau dovada cardului de fidelitate deținut de persoana care a lăsat produsul la atelier. Decathlon nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul notei întocmite de Atelier ca urmare a preluării produsului de către Atelier sau pentru pierderea sau furtul cardului de fidelitate.

Cu ocazia preluării bunului de la Atelier, Clientul sau persoana care preia bunul în numele Clientului, trebuie sa verifice bunul și sa formuleze observații dacă constată că serviciile nu au fost prestate conform celor agreate intre Client și Atelier sau dacă prezintă semne de deteriorare sau alte vicii aparente.

3.3 Returnarea produselor/pieselor defecte

Aveți obligația să ne precizați dacă doriți ca produsele/piesele defecte care nu mai pot fi reparate și/sau sunt înlocuite în cadrul Atelierului să vă fie returnate.

Reprezentanții Decathlon vor menționa dorința dumneavoastră de returnare sau nu a produselor/pieselor defecte pe nota de atelier pe care o primiți la predarea unui produs în cadrul Atelierului.

În cazul produselor/pieselor defecte achiziționate din magazinele Decathlon și care se află în perioada de garanție condiția de mai sus nu se aplică. Respectivele produse/piese defecte NU vor fi returnate. Prin repararea, înlocuirea sau rambursarea contravalorii produselor/pieselor defecte achiziționate din magazinelor Decathlon și aflate în perioada de garanție Decathlon își îndeplinește obligațiile prevăzute de lege.

4. Personalizarea produselor în cadrul Atelierului

Suportul textil pe care Atelierul poate efectua personalizarea corespunde materialelor propuse de Atelier. Clientul nu poate propune un material diferit.

Clientul va respecta dreptul de proprietate intelectuală a terților, iar Decathlon nu va fi responsabil în caz de încălcare a acestor drepturi.

Decathlon nu iși asumă responsabilitatea pentru personalizarile ce au ca si conținut logo-uri, imagini, texte, însemne, sigle sau orice alt conținut protejat prin drepturi de autor sau prin alte forme. Răspunderea în acest caz aparține clientului care ne furnizează grafica pentru personalizare.

Atelierul va putea refuza aplicarea oricărui element ce contravine moralei şi drepturilor omului, precum şi valorilor Decathlon, cu precădere orice conţinut cu caracter vulgar, calomnios, injurios, obscen, rasial sau xenofob, pornografic, ilegal sau susceptibil de a fi, caracter ce ar putea încuraja consumul de alcool, fumatul, orice element cu caracter politic, religios sau făcând  referire la persoane sau personalităţi publice.

Atelierul va putea refuza aplicarea oricărui element pentru care suspectează ca sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală a terților.

Produsele personalizate nu pot fi refuzate de client pe motiv ca nu corespund așteptărilor, atât timp cât personalizarea a fost realizată conform fișei de personalizare.

5. Termene

Termenele de prestare a serviciilor în cadrul Atelierului încep după aprobarea notei de atelier de către Client prin semnare.

Termenul se aplică pentru fiecare serviciu luat individual. În cazul combinării mai multor servicii, termenul va fi stabilit de comun acord între Client și reprezentanții Decathlon.

Termenele se aplică dacă produsele solicitate se află în stocul magazinului Decathlon. Dacă acestea nu se află în stoc, termenele vor fi prelungite cu perioada necesară livrării produsului în magazinul Decathlon.

Pentru serviciile pentru care nu este anunțat niciun termen, acesta va fi stabilit de comun acord între Client și reprezentanții Decathlon.

Termenul de prestare a serviciilor în cadrul Atelierului va fi reevaluat dacă:
- Informațiile furnizate de Client sunt incomplete sau false;
- Clientul solicită un serviciu suplimentar față de cel solicitat inițial;
- Se descoperă un defect care nu a putut fi detectat la analiza inițială a produsului care necesită un serviciu suplimentar;
- Atelierul primește foarte multe solicitări din partea Clienților;
- În cazul forței majore, așa cum este definită de lege.

În cazul în care, în mod excepțional, termenul limită anunțat nu poate fi respectat, clientul va fi informat în cel mai scurt timp posibil.

6. Tarife. Deviz și facturare.


Decathlon îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment tarifele serviciilor prestate în cadrul Atelierului. Tarifele în vigoare pentru servicii prestate în cadrul Atelierului sunt cele aplicabile în ziua solicitării serviciului şi pe durata indicată de reprezentanții Decathlon.

Sumele prevăzute pe nota de atelier pentru serviciile prestate în cadrul Atelierului reprezintă un deviz estimativ. Acestea pot varia în funcție de evoluția și rezultatul serviciilor prestate în cadrul atelierului. În situația în care sunt necesare servicii și/sau piese suplimentare Roumasport SRL vă va solicita acordul. Devizul estimativ se consideră acceptat de către dvs. prin semnarea acestuia.

Nota de atelier emisă de către Atelier trebuie folosită la una din casele magazinului Decathlon aferent pentru plata serviciilor prestate și/sau produselor achiziționate.

7. Declarații și responsabilități

Prestarea serviciilor de către Decathlon în cadrul Atelierului se va face pe baza notei de atelier aprobate de Client prin semnarea acesteia.

Decathlon va fi obligat să asigure repararea, înlocuirea sau rambursarea numai pentru piesele achiziționate în cadrul magazinelor Decathlon, acesta nefiind răspunzător pentru asigurarea garanției produsului întreg, daca produsul intreg nu a fost achizitionat din magazinele Decathlon.

Orice interventie neautorizata asupra pieselor duce la pierderea garantiei.

Decathlon și Clientul sunt de acord că prezentele termene și condiţii sunt guvernate de legislaţia română. În cazul unui litigiu, Decathlon și Clientul sunt de acord să se adreseze exclusiv jurisdicţiilor competente din Bucureşti.

Clientul înțelege că datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul preluării și returnării produsului de către personalul Decathlon și că poate consulta detaliile cu privire la prelucrarea datelor în cadrul Politicii de confidențialitate privind serviciile efectuate în magazinul Decathlon disponibilă la recepția magazinului sau pe website-ul Decathlon. Clientul poate solicita o copie a politicii de confidențialitate.