Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Aici se regăsesc termenii si condițiile de utilizare a platformei de suport pentru produsele Decathlon

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

INTRODUCERE

Website-ul www.support.decathlon.ro este operat de:

ROUMASPORT SRL :
- societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România
- cu capital social 15.500.000 RON
- cu sediul social în București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 546 – 560, sector 6, România, hipermagazinul Decathlon din cadrul Centrului Comercial Militari,
- înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/6890/2008, cod unic de înregistrare RO23727785 (denumită în continuare „Decathlon România”)
- număr de telefon 021.408.5000
- număr de fax 021.31788.87
- adresă de e-mail [email protected]

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului www.support.decathlon.ro (denumit în continuare “Website Suport”) de către persoanele fizice (consumatori) și juridice (denumite în continuare “Utilizator/Utilizatori”).

Termenul „Utilizare” include toate operațiunile efectuate de Utilizator la accesarea Website-ului Suport, inclusiv simpla consultare a acestuia, indiferent de dispozitivul de acces (în special computer, tabletă și smartphone), tipul de conexiune (conexiune privată, conexiune terță parte sau Wi-Fi public) și locația conexiunii (din România sau străinătate).

Utilizarea greșită sau accesul la Website Suport este strict interzis oricărei persoane fizice sau juridice care-l utilizează pentru nevoi profesionale sau ca parte a unei activități profesionale auxiliare.

Politica de retur Decathlon România, Politica de confidențialitate Decathlon România, Politica privind modulele cookie www.decathlon.ro, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din Condițiile Generale de Utilizare (denumite în continuare “ CGU”).

Prin utilizarea Website-ului Suport, prin logarea în cadrul acestuia şi prin accesarea serviciilor oferite de către Decathlon România acceptați CGU detaliate mai jos, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

Prin acceptarea CGU, sunteţi, de asemenea, de acord cu Politica de retur Decathlon România, Politica de confidențialitate Decathlon România, Politica privind modulele cookie www.decathlon.ro, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Dacă nu sunteți de acord cu CGU, vă rugăm să nu utilizați acest Website Support.

Website-ul Support permite Utilizatorilor să beneficieze de funcționalitățile descrise la articolul 1.

Vă rugăm să citiți cu atenție CGU înainte de a utiliza acest Website Suport și de a urma instrucțiunile, sfaturile și/sau recomandările menționate pe acesta.

Decathlon România își rezervă dreptul de a modifica în orice moment CGU, fără o notificare prealabilă. Decathlon România îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul Website-ului Suport, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Decathlon România îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

CGU aplicabile sunt cele în vigoare pe Website-ul Suport la momentul utilizării acestuia.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la CGU va rugăm să ne contactați prin modalitățile menţionate mai sus.

1 - OPȚIUNILE OFERITE DE WEBSITE-UL SUPPORT

Website-ul Suport permite Utilizatorului:
Să descopere produsele și serviciile oferite de Decathlon România;
Să obțină sfaturi despre produse, sfaturi de utilizare ale acestora, declarații de conformitate și instrucțiuni de utilizare;
Să facă achiziții online prin redirecționare către site-ul www.decathlon.ro;
Să publice recenzii despre produsele vândute de grupul Decathlon.

Lista de opțiuni este oferită doar în scop informativ. Website-ul Suport își rezervă dreptul de a le adăuga sau șterge, temporar sau definitiv, fără acordul Utilizatorului.

2 – CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI SUPORT

2.1 Site-ul este rezervat persoanelor fizice adulte, precum și minorilor cu autorizație parentală. În orice caz, Decathlon România încurajează orice persoană responsabilă pentru un minor să monitorizeze utilizarea Website-ului Suport de către acesta din urmă.

2.2 Accesul la anumite servicii oferite de Website-ul Suport poate fi supus creării unui Cont care necesită comunicarea, de către Utilizator, a unor informații care să permită identificarea acestora. Utilizatorul se obligă să transmită date exacte și complete privind identitatea sa și se abține de la uzurparea identității oricărei terțe părți. În caz contrar, Website-ul Suport își rezervă dreptul de a nu confirma, suspenda sau șterge contul.

3 - PREZENTAREA CONȚINUTULUI PE SITE

3.1 Pentru a încuraja interacțiunea între Utilizatori, Décathlon România le poate oferi diverse servicii și module permanente de postare de conținut pe Website-ul Suport. În sensul prezentului articol, „Conținut” este definit ca orice element postat de Utilizator pe Website Suport, cum ar fi text, comentariu, imagine, fotografie, video sau orice tip de fișier, indiferent de conținut sau format/formă.

3.2 Utilizatorul este responsabil pentru orice se poate întâmpla în numele său și de pe terminalul său de calculator. Utilizatorul se obligă să notifice imediat Website-ul Suport, în cazul în care are motive să creadă că pseudonimul sau adresa sa de e-mail este, sau poate fi, cunoscută de o persoană neautorizată să o utilizeze. Website-ul Suport își declină orice responsabilitate în cazul utilizării datelor personale ale unui Utilizator de către un terț neautorizat.

3.3 Website-ul Suport poate fi utilizat numai în scopuri personale și necomerciale. Utilizatorul nu poate în niciun caz să comunice informații comerciale sau să desfășoare vreo afacere pe aceasta, sub nicio formă și din orice motiv.

3.4 Decathlon România ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe Website-ul Suport, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, Decathlon România va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil.

3.5 Decathlon România, deși depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe Website, nu garantează ca acesta, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți Website-ul Suport pe riscul propriu, Decathlon România nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Website-ului Suport sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe acesta.

3.6 Decathlon România nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiați, în temeiul legii. Astfel, este în avantajul dumneavoastră să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

3.7 Orice link-uri către alte website-uri sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe Website-ul Suport sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Decathlon România nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor website-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor website-uri.

4 – COMPORTAMENTUL PE SITE

4.1 Utilizatorului i se interzice în special:
- savarseasca orice act ilegal;
- să extragă sau să colecteze date personale de la Utilizatorii Website-ului Suport prin orice mijloc;
- să extragă, înregistreze sau exploateze, în alte scopuri decât afișarea exclusivă în timpul navigării pe acest Website Suport, conținut al unor terți supus drepturilor de proprietate intelectuală, conținut referitor la viața privată, date personale sau drepturi de imagine;
- să stocheze, disemineze sau publice orice conținut ilegal, dăunător, ofensator, rasist, instigator la ură, revizionist, contrar bunelor moravuri, care încalcă viața privată sau încalcă drepturile private ale terților, în special drepturile de imagine ale persoanelor și ale proprietății, drepturile de proprietate intelectuală sau dreptul la respectarea vieții private.
- să stocheaze, difuzeze sau publice orice informație care să permită dezvăluirea, direct sau indirect, a opiniilor sale politice, filozofice sau religioase, apartenența la sindicat, starea de sănătate sau orientarea sexuală a cuiva;
- să posteze conținut în numele unei terțe părți;
- să uzurpe identitatea unei terțe părți și/sau publică orice informații personale ale unei terțe părți;
- să stocheze, distribuie sau publice orice conținut care poate dăuna, direct sau indirect, intereselor GRUPULUI DECATHLON.
- să introducă în mod deliberat viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest Website, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. 

4.2 În general, Utilizatorul se obligă să se abțină de la orice comportament contrar eticii sportive sau valorilor și intereselor GRUPULUI DECATHLON.

4.3 Nerespectarea dispozițiilor din prezentul articol va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest Website Suport.

5 – DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

5.1 În conformitate cu Politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe Website-ul Suport, sunt integral în proprietatea exclusivă a Decathlon România. Folosirea, fără acordul expres al Decathlon România, a oricărui material publicat pe acest Website, se pedepsește conform legii. Denumirile Decathlon, decathlon.ro, support.decathlon.ro si reprezentările grafice corespunzătoare sunt mărci înregistrate ale Decathlon SE.

5.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de către Decathlon România, includerea oricărui Conținut în afara Website-ului Suport, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Decathlon România asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Decathlon România.

5.3. Utilizatorii pot copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile CGU.

5.4. Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Decathlon România și/sau al angajatului/prepusului Decathlon România care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Utilizator.

5.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin CGU sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

5.6. Puteți raporta o eventuală încalcare a drepturilor de autor sesizată pe decathlon.ro la [email protected].

6 – RESPONSABILITATE

6.1 Responsabilitatea utilizatorului
Prin utilizarea Website-ului Suport, Utilizatorul este de acord să elibereze Decathlon România de răspundere și să îl garanteze de orice daune, costuri și cheltuieli, directe și indirecte, care decurg din:
-Orice reclamație din partea unui terț cu privire la orice conținut postat pe numele acestuia, în special pentru încălcarea drepturilor asupra conținutului publicat de Utilizator pe Website-ul Suport sau infracțiuni de presă în legătură cu elementele trimise sau publicate pe acesta;
-Orice activitate legată de participarea pe Website-ul Suport contrar acestor conditii generale, inclusiv în scopuri frauduloase;
- Încălcarea acestor CGU.

6.2 Décathlon România dorește să sensibilizeze Utilizatorii săi cu privire la publicarea Conținutului, cum ar fi fotografii sau alte fotografii ale Utilizatorilor.
Décathlon România atrage atenția Utilizatorilor săi asupra necesității de a publica sau partaja fotografii, imagini sau videoclipuri care să fie respectuoase și în concordanță cu etică sportivă și cu valorile GRUPULUI DECATHLON. Orice Conținut neconform va fi eliminat sistematic de pe Website-ul Suport.

7 – INTERPRETARE

Dacă una sau mai multe prevederi ale condițiilor generale de utilizare sunt declarate nule sau neavenite prin aplicarea unei legi, a unui regulament sau în urma unei hotărâri judecătorești sau administrative rămase definitive, celelalte prevederi își vor păstra forța și domeniul de aplicare. Décathlon România va depune toate eforturile pentru a-l înlocui cât mai curând posibil cu o prevedere valabilă, care se apropie de spiritul acestor termeni. Faptul că una dintre părți nu a solicitat aplicarea vreunei clauze din prezentele condiții, definitiv sau temporar, nu poate fi considerat în niciun caz o renunțare la clauza menționată.

8 - PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele colectate pe acest Website Suport sunt supuse prelucrării informatice de către societatea Decathlon România în calitatea sa de operator de date. Utilizatorul este invitat să consulte protecția datelor noastre cu caracter personal la următoarea adresă: [email protected]

9 - FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de caz fortuit. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

10. LEGISLAȚIA APLICABILĂ și JURISDICȚIE

10.1. Utilizarea Website-ului Suport este guvernată de legislaţia română.

10.2. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea Website-ului Support va fi supus instanţelor competente din România.