BM 970

8047675

Data comercializării: 2012

Am o problemă

BANCA MEA PENTRU EXERCIŢII MUSCULARE FACE ZGOMOT

Şuruburile nu sunt strânse suficient

                       =>Strângeţi din nou toate şuruburile vizibile

 

Aparatul nu este lubrifiat

                     => Lubrifiaţi, dacă este nevoie, articulaţiile şi ghidul pentru greutăţi cu un spray cu silicon

           

ÎNTÂMPIN DIFICULTĂŢI ATUNCI CÂND TRAG GREUTĂŢILE

Problemă de montaj         

            =>Verificaţi dacă scripeţii nu sunt prea strânşi

           =>Verificaţi dacă nu au ieşit cablurile din pasul fiecărui scripete.

          =>Verificaţi dacă trecerea cablurilor a fost corect efectuată, consultând instrucţiunile furnizate.

CABLURILE SE RĂSUCESC

Problemă de montaj

         =>Aşezaţi cablurile pe sol, cât mai întinse şi drepte cu putinţă. Apoi, instalaţi-le din nou, fără a le răsuci.

 

CONTORIZATORUL SE APRINDE, DAR NU RĂSPUNDE LA COMENZI

Bateriile sunt uzate

         =>Schimbaţi bateriile

 

Conectările sunt efectuate eronat.

             =>Verificaţi dacă toate conectările au fost efectuate corect, respectând indicaţiile de mai jos

 

CONTORIZATORUL SE APRINDE, DAR NU RĂSPUNDE LA COMENZI

Conectările sunt efectuate eronat.

           =>Verificaţi dacă toate conectările au fost efectuate corect, respectând indicaţiile de mai jos

 

Problemă de poziţionare a captatorului – ghid pentru greutăţi

            =>Verificaţi dacă aţi poziţionat corect captatorul în partea superioară a suportului şi dacă l-aţi orientat spre magnet

           =>Verificaţi dacă magnetul trece prin faţa captatorului, aşa cum este indicat mai jos. 

GHIDUL PENTRU GREUTĂŢI NU SE SPRIJINĂ PE CAUCIUC (AVEŢI IMPRESIA CĂ APARATUL ARE UN CABLU PREA SCURT)

Poziţionare defectuoasă a plăcilor plate de suportul pentru scripeţi

         =>Poziţionaţi corect suportul pentru scripeţi. Şuruburile trebuie să se situeze la cele 2 extremităţi, aşa cum este indicat mai jos.

 

 

NU REUŞESC SĂ EFECTUEZ EXERCIŢIUL 24 „CVADRICEPŞI”

Şuruburile sunt prea strânse

        =>Slăbiţi şuruburile dacă acestea sunt prea strânse

PIESĂ LIPSĂ SAU DETERIORATĂ

Căutaţi numărul piesei şi apoi faceţi clic pe « NU ».

 

 
 
 
 
 

Instrucțiuni și componente software

ÎNCEPUTUL PAGINII