TC 5

8288569

Data comercializării: 2015

Serviciul meu

Am o problemă

CONSOLA MEA NU SE APRINDE

Conectare defectuoasă a benzii de alergare       

 

 

           => Verificaţi conectarea benzii de alergare la priza electrică de sector, apoi asiguraţi-vă că întrerupătorul principal al acesteia este comutat pe „Reset”.
           => Verificaţi apoi dacă aţi introdus corect cheia de siguranţă în aparat.
           => Verificaţi şi apăsaţi disjunctorul dacă este deconectat

CENTRAREA BENZII DE ALERGARE

 Banda este descentrată

 

 

Etapa 1 :
Echipaţi-vă cu un set de chei Allen (BTR) care vă este furnizat împreună cu banda
 
Etapa 2 :
1) Porniţi banda de alergare la o viteză redusă (4 Km/h)
 
2) Introduceţi cheia în şurubul lateral, acolo unde banda de alergare deviază.
   
 
3) Învârtiţi şurubul în sensul acelor unui ceasornic, cu un sfert de tur, până când banda îşi reia poziţia iniţială.
 
4) Aşteptaţi aproximativ 30 secunde pentru fiecare învârtire a şurubului cu un sfert de tur.

BANDA MEA DE ALERGARE FACE ZGOMOT ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII

Şuruburile nu sunt strânse ferm.

 

           =>  Strângeţi din nou toate şuruburile benzii

 

 

Banda de alergare este descentrată
           => Selectaţi sub-meniul „Centrarea benzii de alergare”      
 

Banda de alergare nu este lubrifiată
           => Selectaţi sub-meniul „Lubrifierea benzii de alergare”

 

KDYŽ VSTOUPÍM NA BĚŽECKÝ PÁS, DOJDE KE SNÍŽENÍ RYCHLOSTI

Běžecký pás je uvolněný

 

           =>Zvolte možnost „napnutí běžecké plochy“

 

 

TENSIUNEA BENZII DE ALERGARE

 

Etapa 1: 
Echipaţi-vă cu un set de chei Allen (BTR) care vă este furnizat împreună cu banda
 
Etapa 2:
1) Apăsaţi pe butonul „GO”
  
2) Măriţi viteza până ajungeţi la 5 km/h
 
3) Învârtiţi cele două şuruburi de reglare în mod egal, cu un sfert de tur, în sensul acelor unui ceasornic.
 
4) Dacă este nevoie, reluaţi etapa 3.

MOTORUL BENZII MELE DE ALERGARE ÎNCETINEŞTE SAU SE OPREŞTE ÎN MOD NEREGULAT, FĂRĂ A ANTRENA ŞI STINGEREA CONSOLEI

Banda de alergare este tensionată exagerat

 

           => Verificaţi tensiunea benzii de alergare pentru a depista dacă există un ecartament de aproximativ 3 cm între planşă şi banda de alergare, măsurarea acestui ecartament efectuându-se la mijlocul planşei.

SISTEMUL DE ÎNCLINARE AL BENZII DE ALERGARE NU FUNCŢIONEAZĂ SAU ESTE BLOCAT

Banda de alergare nu a avut timp suficient să-şi calibreze înclinarea

 

 

           => Opriţi banda de alergare, porniţi-o din nou şi introduceţi cheia de siguranţă
           => Lăsaţi-o să efectueze un ciclu de calibrare. Banda va urca la nivelul său maxim de înclinare, după care va coborî din nou la nivelul zero.
 
Operaţia poate dura mai multe minute.

BANDA DE ALERGARE FACE ZGOMOT IAR CONSOLA NU AFIŞEAZĂ NIMIC, AFARĂ DE DOUĂ LINIUŢE ( - - ) INTERMITENTE.

 Banda de alergare se află în modul de calibrare.

 

Vyberte „NE“

Instrucțiuni și componente software

ÎNCEPUTUL PAGINII