TC 760

8016140

Data comercializării: 2006

Am o problemă

CONSOLA MEA NU SE APRINDE

Conectare defectuoasă a benzii de alergare       

 

 

           => Verificaţi conectarea benzii de alergare la priza electrică de sector, apoi asiguraţi-vă că întrerupătorul principal al acesteia este comutat pe „Reset”.
           => Verificaţi apoi dacă aţi introdus corect cheia de siguranţă în aparat.
           => Verificaţi şi apăsaţi disjunctorul dacă este deconectat

LUBRIFIEREA BENZII DE ALERGARE

 

           =>Verificaţi regulat gradul de lubrifiere dintre banda de alergare şi planşa de alergare. 
           =>Această zonă trebuie să fie mereu lubrifiată.
           Lubrifierea trebuie să fie efectuată pe interiorul benzii de alergare, aşa cum este indicat mai jos.
 
           =>Sunt suficiente 2 pulverizări în dreapta şi în stânga benzii de alergare
           =>După pulverizare, lăsaţi banda să funcţioneze în gol, timp de 5 minute, la o viteză de 5 km/h.
 
           => Este important să efectuaţi corect şi regulat această operaţie (la fiecare 10 ore de utilizare) pentru a se asigura longevitatea benzii

CENTRAREA BENZII DE ALERGARE

 Banda este descentrată

 

 

Etapa 1 :
Echipaţi-vă cu un set de chei Allen (BTR) care vă este furnizat împreună cu banda
 
Etapa 2 :
1) Porniţi banda de alergare la o viteză redusă (4 Km/h)
 
2) Introduceţi cheia în şurubul lateral, acolo unde banda de alergare deviază.
   
 
3) Învârtiţi şurubul în sensul acelor unui ceasornic, cu un sfert de tur, până când banda îşi reia poziţia iniţială.
 
4) Aşteptaţi aproximativ 30 secunde pentru fiecare învârtire a şurubului cu un sfert de tur.

BANDA MEA DE ALERGARE FACE ZGOMOT ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII

Şuruburile nu sunt strânse ferm.

 

           =>  Strângeţi din nou toate şuruburile benzii

 

 

Banda de alergare este descentrată
           => Selectaţi sub-meniul „Centrarea benzii de alergare”      
 

Banda de alergare nu este lubrifiată
           => Selectaţi sub-meniul „Lubrifierea benzii de alergare”

 

KDYŽ VSTOUPÍM NA BĚŽECKÝ PÁS, DOJDE KE SNÍŽENÍ RYCHLOSTI

Běžecký pás je uvolněný

 

           =>Zvolte možnost „napnutí běžecké plochy“

 

 

TENSIUNEA BENZII DE ALERGARE

 

Etapa 1: 
Echipaţi-vă cu un set de chei Allen (BTR) care vă este furnizat împreună cu banda
 
Etapa 2:
1) Apăsaţi pe butonul „GO”
  
2) Măriţi viteza până ajungeţi la 5 km/h
 
3) Învârtiţi cele două şuruburi de reglare în mod egal, cu un sfert de tur, în sensul acelor unui ceasornic.
 
4) Dacă este nevoie, reluaţi etapa 3.

BANDA DE ALERGARE AFIŞEAZĂ UN COD DE EROARE E…

Faceţi clic pe „NU”.

MOTORUL BENZII MELE DE ALERGARE ÎNCETINEŞTE SAU SE OPREŞTE ÎN MOD NEREGULAT, FĂRĂ A ANTRENA ŞI STINGEREA CONSOLEI

Banda de alergare este tensionată exagerat

 

           => Verificaţi tensiunea benzii de alergare pentru a depista dacă există un ecartament de aproximativ 3 cm între planşă şi banda de alergare, măsurarea acestui ecartament efectuându-se la mijlocul planşei.

Instrucțiuni și componente software

ÎNCEPUTUL PAGINII