VE 580

8077280

Data comercializării: 2008

Am o problemă

SE PRODUCE O POCNITURĂ LA FIECARE TUR DE PEDALĂ

Pedalele nu sunt strânse suficient

 

           => Slăbiţi şi apoi strângeţi din nou pedalele

 

CONSOLA NU SE APRINDE

1. Problemă de montaj

 

           => În spatele consolei

Verificaţi dacă aţi conectat consola corect, consultând instrucţiunile furnizate

 

           => La joncţiunea dintre cele două tuburi 

Verificaţi dacă aţi conectat corect fascicolul electric, consultând instrucţiunile furnizate

 

2. Problemă electrică

 

           => Bicicleta dumneavoastră funcţionează cu baterii

Verificaţi buna poziţionare +/- a bateriilor. Dacă problema persistă, folosiţi baterii noi

 

           => Bicicleta dumneavoastră este conectată la o priză electrică de sector

 

3. Problemă de utilizare

 

Informaţie: consola nu se va aprinde dacă veţi utiliza simultan baterii şi o priză electrică de sector.

ÎNTÂMPIN DIFICULTĂŢI LA PEDALARE

Nu reuşiţi să montaţi pedalele

 

 =>Montaj defectuos al pedalelor

Asiguraţi-vă că pedala marcată cu R a fost montată corect în dreapta şi că pedala marcată cu L a fost montată în stânga bicicletei.

 

 

BICICLETA MEA FACE ZGOMOT

Şuruburile nu sunt strânse suficient

 

           =>Strângeţi din nou toate şuruburile vizibile.

 

PIESE CARE LIPSESC SAU COMPONENTE DEFECTE

 Căutaţi numărul piesei şi apoi apăsaţi \"NU\"

 

CONSOLA MEA NU INDICĂ UNITATEA CORECTĂ DE MĂSURĂ PENTRU DISTANŢĂ

Problemă de configurare a consolei

 

           => Verificaţi dacă întrerupătorul din spatele consolei este comutat fie pe „Km” pentru un afişaj în kilometri, fie pe „Mi” pentru un afişaj în mile.

           

           => Apăsaţi pe butonul „RESET” pentru ca modificările să aibă efect.

DIFICULTĂŢI ÎN CAPTAREA PULSULUI CARDIAC

Indicatorul de ritm cardiac nu clipeşte sau clipeşte neregulat

=> Verificaţi dacă centura cardiacă este bine poziţionată (consultaţi informaţiile referitoare la centura cardiacă).

 

 

ÎNTÂMPIN PROBLEME LEGATE DE NIVELUL DE REZISTENŢĂ

Consola se aprinde, dar rezistenţa rămâne pe 1

 

Verificaţi dacă lamelele care se găsesc în conexiune nu sunt cumva îndoite.

          => îndreptaţi lamelele în sensul corect.

Instrucțiuni și componente software

ÎNCEPUTUL PAGINII