VE E-SHAPE+

8358831

Data comercializării: 2016

Am o problemă

CONSOLA NU SE APRINDE

1. În spatele consolei, verificaţi dacă a fost efectuată corect conectarea electrică.

2. Verificaţi dacă adaptorul este conectat corect la bicicletă, dacă este conectat la priza electrică şi asiguraţi-vă că priza electrică din locuinţa dumneavoastră este în stare bună de funcţionare.

 

 

 

 

CONSOLA NU INDICĂ UNITĂŢILE CORECTE DE MĂSURĂ PENTRU DISTANŢĂ

  În mod predenit, consola așează distanța în km și viteza în km/h. Pentru a schimba unitatea de măsură din kilometri în mile (mi):   1/ Închideți consola.   2/ Țineti apăsat cel puțin 3 secunde butonul central \"OK\" .   3/ Selectați unitatea de măsură apăsând pe butoanele \"- +\".   4/ Conrmați apăsând pe butonul central \"OK\". Consola va reveni automat la ecranul de pornire.     ,

BICICLETA MEA FACE ZGOMOTE

Strângeţi din nou toate şuruburile aparente.

 

 

VEŢI AUZI UN CLIC LA FIECARE TUR DE PEDALĂ

Deşurubaţi cu un tur fiecare pedală în parte, apoi restrângeţi pedalele foarte puternic.

 

 

   

DIFICULTĂŢI ÎN CAPTAREA PULSULUI CARDIAC

Indicatorul de ritm cardiac nu clipeşte sau clipeşte neregulat

=> Verificaţi dacă centura cardiacă este bine poziţionată (consultaţi informaţiile referitoare la centura cardiacă).

 

 

 

PIESĂ LIPSĂ SAU DETERIORATĂ

 

Căutaţi numărul piesei şi apoi faceţi clic pe « NU ».

 

       

OBȚIN UN COD E2 SAU E3 PE CONSOLĂ 
PROBLEM CU E-CONNECTED  

Instrucțiuni și componente software

ÎNCEPUTUL PAGINII